1654109_599.jpg

با این معما‌ها مغزتان را گرم کنید


برترین‌ها: باز هم چند معمای دیگر برای شمایی که عاشق معما هستید، آماده کرده ایم. در این مطلب قصد داریم کمی ذهن و تخیلتان را تقویت کنیم. باید به جزئیات توجه کنید و خارج از چارچوب فکر کنید تا به جواب درست برسید.
 
۱- چه چیزی در تصویر زیر کم است؟
 
با این معما‌ها مغزتان را گرم کنید
۲- چطور می‌توانید بدون برداشتن مداد از روی کاغذ، با چهار خط این ۹ نقطه را هم وصل کنید؟

با این معما‌ها مغزتان را گرم کنید
 
۳- کبریت و ریاضی

با حرکت دادن تنها یک چوب کبریت به سه روش می‌توانید معادله  زیر را حل کنید. البته اجازه ندارید هیچ چوب کبریتی را بشکنید.

با این معما‌ها مغزتان را گرم کنید
۴- نردبان کشتی

یک کشتی روی دریا حرکت می‌کند. این کشتی نردبانی دارد که پایین‌ترین پله آن روی سطح آب قرار دارد. پله‌ها از هم ۳۰ سانتیمتر فاصله دارند. هنگام جرز و مد آب با سرعت ۳۰ سانتیمتر بر ساعت بالا می‌آید و این روند ۴ ساعت ادامه داد. وقتی سطح آب به بالاترین حد خود می‌رسد، چه تعداد از پله‌های نردبان زیر آب رفته اند؟
 
با این معما‌ها مغزتان را گرم کنید
۵- پرنده روی اتومبیل
 

یک پل ۲۰ کیلومتری داریم که تا ۲۰۰۰ کیلوگرم وزن را می‌تواند تحمل کند. خودرویی به وزن دقیقا ۲۰۰۰ کیلوگرم به آرامی شروع به عبور از روی پل می‌کند و وقتی به نیمه راه می‌رسد، پرنده‌ای به وزن ۲۰۰ گرم روی آن می‌نشیند.
آیا پل می‌شکند؟

با این معما‌ها مغزتان را گرم کنید
 
۶- برادران گمشده

راب و برادرش در کودکی از هم جدا شدند. اما بالاخره راب آدرس خانه برادرش را پیدا کرد، او نامش را می‌دانست، اما نمی‌دانست چه شکلی است و چه کار می‌کند. وقتی به آدرسی که پیدا کرده بود رفت یک مکانیک، یک فوتبالیست و یک افسر پلیس را آنجا دید. اما بدون هیچ حرفی فورا برادرش را تشخیص داد. او چگونه برادرش را شناخت؟

با این معما‌ها مغزتان را گرم کنید
چه تعداد از سوالات را درست جواب دادید؟
پاسخ این معما در مطالب فردا منتشر خواهد شد.