1706590_947.jpg

زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان


برترین‌ها: عشق به فوتبال را همه جای دنیا می‌توان دید و این زمین‌های فوتبال در مکان‌های باورنکردنی با امکانات کم یا دسترسی دشوار ثابت این حقیقت را ثابت می‌کنند.

در این تصویر بازیکنان سوئیس را در مقابل اسپانیا در مسابقات فوتبال بین المللی در جی اسپون (Gspon)، در کوه‌های آلپ سوئیس مشاهده می‌کنید. این مسابقه در مرتفع‌ترین زمین فوتبال اروپا برگزار شد که در ارتفاع ۲۰۰۰ متری قرار دارد و تنها با تله کابین یا ۴۵ دقیقه کوهنوردی قابل دسترسی است.

زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
این زمین فوتبال توسط افراد نیروی دریایی نروژ و دانشمندان موسسه تحقیقات دریایی نروژ ایجاد شده که هنگام حفاظت از خرس‌های قطبی در دریای گرینلند فوتبال بازی می‌کردند.
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
استادیوم فوتبال هنینگزوار (Henninsvaer) در جزایر لوفوتن نروژ
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
زمین فوتبالی در ریو دوژانیرو، رزیل. این زمین با انرژی جنبشی تولید شده توسط فوتبالیست‌ها و انرژی خورشیدی ذخیره شده در طول روز روشن می‌شود.
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
مسابقه فوتبال بین تیم‌های آماتور محلی در استادیوم کاهی در منطقه استاوروپول در روسیه
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
زمین فوتبال کمپو گرینی (Campo Gerini)، رم، ایتالیا
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
مردم سومالی در حال بازی در هوای آلوده ناشی از سوزاندن زباله در یک مدرسه متروکه و ویرانه در سومالی
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
زمین فوتبال روی بام یک فروشگاه در توکیو، ژاپن
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
مردم قبیله آمازونی تاتویو در حال بازی در روستایی در نزدیکی مانائوس سیتی
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
زمین فوتبال شناور در تابلند
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
توپ فوتبال دست ساز پسر پناهنده سودانی که با دوستانش در منطقه مسکونی پناهندگان شمال اوگاندا بازی می‌کند. آن‌ها با تاکید بر اهیمت ورزش در جامعه سعی می‌کنند وحشت جنگ را فراموش کنند، در غیر این صورت زندگیشان غیرقابل تحمل می‌شد.
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
عکس هوایی از زمین فوتبالی در شنیانگ در چین
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
پسران افغان در حال بازی فوتبال در کابل
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
زمین فوتبالی در غرب سوئیس در نزدیکی دریاچه ژنو
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
زمین فوتبالی در ریو دو ژانیرو، در برزیل
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
فوتبالیست‌های آماتور سوئیس در مقابل ایتالیا در مسابقات فوتبال بین المللی روستا‌های کوهستانی در سوئیس
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان
زمین فوتبال چوبی شناور در ساحل ریو نگرو در برزیل
 
زمین‌های فوتبال گوشه و کنار جهان